ماندو

ماندو
شرکت کره ای MANDO (ماندو) با مقر اصلی در سئول، کره، بزرگترین تولیدکننده و تامین کننده اصلی تجهیزات اولیه صنعت خودرویی کره است.
انواع ماندو