بندیکس

بندیکس
«بندیکس» (Bendix) یک شرکت آمریکایی است که انواع لنت و سیستم ترمز اتومبیل، ترمز هواپیما، هیدرولیک‌های هوایی، سیستم‌های کنترل سوخت اتومبیل و هواپیما و سیستم‌های برق قدرت را تولید می‌کند.